top of page

การรีไซเคิลแบตเตอรี่

IMG_1304.JPG

วัสดุผลิตภัณฑ์
สี
ขนาดมาตรฐาน

: กระดาษแข็ง
: สีเหลือง
: กว้าง 177 มม. ความยาว 177 มม. ความสูง 180 มม.

คุณสมบัติรวมถึง:

  • กล่องดรอปดาวน์สำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่เซลล์แห้งพร้อมคู่มือผู้ใช้

  • คำแนะนำในการจัดส่งไปยัง RecyGlo

  • โปสเตอร์แนวทางการรีไซเคิล

  • ส่งถึงบ้าน.

  • มีใบรับรองการรีไซเคิลแบตเตอรี่ตามคำขอ

► ราคามีอายุ 1 เดือน
► การชำระเงินล่วงหน้า

ต่อกล่อง

$100

bottom of page