top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่ RecyGlo Co. Ltd (“RecyGlo” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) RecyGlo ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 มุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเมียนมาร์และมาเลเซีย ภารกิจสูงสุดของ RecyGlo คือการประมวลผลของเสียในลักษณะที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้โลกสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม RecyGlo เชื่อมั่นในการส่งเสริมนิสัยการรีไซเคิลอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยาวนาน RecyGlo ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มโซลูชั่นการจัดการของเสียชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตของเสียเป็นศูนย์และไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขอขอบคุณที่เลือกเราบริการจัดการขยะและรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริการ

บริการที่นำเสนอโดย RecyGlo รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวบรวมขยะจากสำนักงานที่กำหนดและบริการรีไซเคิล (“บริการ”) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ลูกค้าที่คาดหวัง ("คุณ") จำเป็นต้องสร้างบัญชีกับ RecyGlo ("บัญชี")

หลังจากสร้างบัญชีและสมัครใช้บริการของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงพอร์ทัลออนไลน์ของเราได้ เหนือสิ่งอื่นใด คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงปฏิทินกำหนดการ ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบวันที่เราจัดกำหนดการการรวบรวมขยะ แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์ของเราจะแสดงการจัดหมวดหมู่ของเสียที่รวบรวมจากคุณ โปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ยังมีอยู่บนพอร์ทัลของเราเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงานรายเดือน/รายไตรมาส ซึ่งจะจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมและการจัดการของเสีย สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเหล่านี้ที่เราจัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ

3. ข้อกำหนดในการให้บริการ

เพื่อใช้บริการของเรา คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวตามด้วย RecyGlo ซึ่งอธิบายวิธีที่เรารวบรวม ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียดด้านล่างและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการยอมรับบริการของเรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ เอกสารนี้เป็นบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่ต้องการลายเซ็นจริงหรือดิจิทัล

 

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราบ่งชี้ถึงข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการ

 

หากคุณไม่เห็นด้วยกับ (หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม) ข้อกำหนดในการให้บริการ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ ในกรณีดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ contact@recyglo.com เพื่อให้เราพยายามหาทางออกที่เป็นมิตร

4. ห้ามใช้โดยผู้เยาว์

บริการนี้มีไว้สำหรับการเข้าถึงและใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีเท่านั้น โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และมีอำนาจเต็ม สิทธิ และความสามารถในการเข้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้

5. บัญชี

หากต้องการใช้บริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีกับ RecyGlo (“บัญชี”) เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณรับประกันว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีและบริการที่ RecyGlo จัดหาให้โดยทันที

คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและ/หรือรหัสผ่าน คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ RecyGlo ทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้ชื่อใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการ ยุติบัญชี หรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ใช้บริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

6. การสมัครและการต่ออายุบริการ

บริการจะถูกเรียกเก็บเงินตามการสมัครรับข้อมูล ("การสมัคร") และอาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปีตามที่คุณเลือก คุณอาจเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อใช้บริการของเรา ("รอบการเรียกเก็บเงิน") รอบการเรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าตามประเภทของแผนการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อซื้อการสมัครรับข้อมูล

7. การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินที่ถูกต้องจะต้องดำเนินการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก คุณต้องให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รัฐ ไปรษณีย์หรือรหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์

ในการชำระค่าสมัครสมาชิก คุณต้องทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิก 'ชำระเงิน' บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเราด้วยวิธีการชำระเงินออนไลน์หรือเติมเงินหรือเติมเงินผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตตามที่มีอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์ของเรา คุณอาจต้องให้รายละเอียดบัตรเดบิต/เครดิตของคุณแก่ผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์ของเรา รหัสผ่านเฉพาะของคุณไม่ควรเปิดเผยกับใคร และคุณตกลงที่จะเก็บเป็นความลับตลอดเวลา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าการสมัครรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

ด้วยความยินยอมของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต / การชำระเงินของคุณอาจถูกเก็บไว้กับผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับการสมัครสมาชิกในอนาคต RecyGlo ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิตหรือข้อมูลการชำระเงินของคุณ

คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณเพื่อชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิก การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิตที่ถูกต้องทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลโดยใช้เกตเวย์การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินที่เหมาะสม และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างผู้ใช้กับธนาคารผู้ออกบัตรและบริษัทผู้ออกเครื่องมือการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

RecyGlo ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือลบวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตน คุณจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน

8. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

RecyGlo ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้ อาจแก้ไขค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับการสมัครสมาชิก การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันในขณะนั้น

RecyGlo จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพื่อให้คุณมีโอกาสยุติการสมัครสมาชิกก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล

การใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่แก้ไขแล้ว

9. การต่ออายุบริการ

บริการที่จัดทำโดยเราไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ คุณจะต้องต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณโดยเฉพาะโดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์หรือโดยการติดต่อ contact@recyglo.com หรือทีมสนับสนุนลูกค้า customerservice@recyglo.com

10. การสื่อสาร

โดยการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะสมัครรับจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราอาจส่งเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดเหล่านี้จากเราโดยไปที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือส่งอีเมลมาที่ contact@recyglo.com

11. การใช้งานต้องห้าม

คุณสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้เท่านั้น
คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ:

 1. ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้

 2. เพื่อปลอมเป็นบุคคลอื่นเมื่ออัปโหลดรายละเอียดส่วนบุคคลหรือในเวลาอื่นใด

 3. เพื่อเก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา

 4. เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับบริการที่จัดทำโดย RecyGlo หรือตามดุลยพินิจของ RecyGlo แต่เพียงผู้เดียวทำให้ RecyGlo หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือฝ่ายอื่น ๆ ได้รับความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ ประเภทใด ๆ;

 5. เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตในทางใดทางหนึ่งตามที่ RecyGlo กำหนดตามดุลยพินิจของตน

 6. ในการโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท เป็นอันตราย คุกคามถึงชีวิต ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ใส่ร้าย หรือแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่ RecyGlo กำหนดโดยดุลพินิจของ RecyGlo แต่เพียงผู้เดียวหรือตามมาตรฐานชุมชนท้องถิ่น

 7. เพื่อส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

 8. เพื่อใช้บริการของเราในลักษณะใด ๆ ที่อาจปิดการใช้งาน สร้างภาระ สร้างความเสียหาย หรือทำให้บริการเสียหาย หรือรบกวนการใช้บริการของบุคคลอื่น รวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามเวลาจริงผ่านบริการ

 9. เพื่อใช้โรบ็อต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ กระบวนการ หรือวิธีการอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ในบริการ

 10. เพื่อแนะนำไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดูแลโดย RecyGlo

 11. เพื่อใช้กระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่ RecyGlo เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

 12. เพื่อใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดูแลโดย RecyGlo หรือ

 13. เพื่อโพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์ในความลับทางการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้างต้นเป็นรายการโดยย่อของประเภทของการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับบริการ RecyGlo ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือแก้ไขรายการกิจกรรมต้องห้ามด้านบน


RecyGlo ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ากิจกรรมใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นได้กระทำขึ้นซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการและพิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวถึงมาตรการที่เหมาะสมที่จะดำเนินการ

 2. เพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับใครก็ตามที่อยู่ในดุลยพินิจของ RecyGlo แต่เพียงผู้เดียวในกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ

 3. เพื่อลบหรือขอให้ลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือก่อกวน หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ และ

 4. เพื่อระงับหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

12. การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการ

13. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย RecyGlo จะถูกใช้และเก็บรักษาโดย RecyGlo แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก RecyGlo

14. ทรัพย์สินทางปัญญา

บางส่วนของบริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมออนไลน์จะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ RecyGlo บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของเมียนมาร์และต่างประเทศ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก RecyGlo

15. การรายงานข้อผิดพลาดและคำติชม

คุณสามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อผิดพลาด คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง ความคิด ปัญหา ข้อร้องเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราได้ที่ toe@recyglo.com โดยตรง("ข้อเสนอแนะ").

คุณรับทราบและตกลงว่า: (i) คุณจะไม่รักษา รับหรือยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบรับ; (ii) RecyGlo อาจมีแนวคิดในการพัฒนาคล้ายกับข้อเสนอแนะ (iii) คำติชมไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จากคุณหรือบุคคลที่สาม และ (iv) RecyGlo ไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับในส่วนที่เกี่ยวกับคำติชม

คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่ RecyGlo แต่เพียงผู้เดียว โอนได้ เพิกถอนไม่ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้อนุญาตช่วง ไม่จำกัดและตลอดไปในการใช้ (รวมถึงการคัดลอก แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ แจกจ่าย และเชิงพาณิชย์) ผลตอบรับในลักษณะใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

16. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ RecyGlo ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

RecyGlo ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม RecyGlo ไม่รับประกันข้อเสนอของหน่วยงาน/บุคคลเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของตน

โดยการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ คุณรับทราบและตกลงว่า RecyGlo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้าดังกล่าว หรือบริการที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

RecyGlo ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณสามารถเข้าถึงได้

17. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและถือ RecyGlo และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เจ้าของ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้อนุญาต (เรียกรวมกันว่า "ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง" หรือเป็นรายบุคคล "ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง") ไม่ให้ได้รับอันตรายจากและต่อต้าน การเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย การกระทำ การฟ้องร้อง ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ RecyGlo ขอสงวนสิทธิ์ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในการป้องกันและควบคุมเรื่องอื่นใดภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ และในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะร่วมมือกับการแก้ต่างของ RecyGlo ในการเรียกร้องดังกล่าว RecyGlo และบริษัทในเครือไม่มีหน้าที่ในการชดใช้ ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย หรือปกป้องคุณจากอันตรายอันเป็นผลจาก เกี่ยวข้อง หรือเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการใช้บริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

18. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดในการให้บริการจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การเรียกร้อง ความต้องการ สาเหตุของการดำเนินการ ข้อพิพาท การโต้เถียง และเรื่องอื่น ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการฝ่าฝืน การมีอยู่ ผลกระทบ ความถูกต้อง หรือการยกเลิก ("ข้อพิพาท") จะต้องตกลงกันก่อนโดยการเจรจาฉันมิตรและ/หรือการประนีประนอมระหว่างคุณและ RecyGlo (“คู่สัญญา”)

หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถระงับได้ฉันมิตรผ่านการเจรจาและ/หรือการประนีประนอมภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับแจ้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้อ้างอิงและแก้ไขในท้ายที่สุดโดยเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่มีอำนาจของสาธารณรัฐ ของสหภาพเมียนมาร์

19. การเปลี่ยนแปลงการบริการ

RecyGlo ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการ และบริการหรือวัสดุอื่นใดที่จัดหาผ่านบริการ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า RecyGlo จะไม่รับผิดชอบหากบริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาใด ๆ หรือในช่วงเวลาใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในบางครั้ง RecyGlo อาจจำกัดการเข้าถึงบางส่วนของบริการหรือบริการทั้งหมดสำหรับคุณ

20. การแก้ไขข้อกำหนด

RecyGlo อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ทางการ คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเป็นระยะ

การเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไข แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดในการให้บริการ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถโอนได้ และจำกัดให้คุณในการใช้บริการของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการอีกต่อไป

21. การสละสิทธิ์และความเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดในการให้บริการประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่อาจดำเนินการระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับบริการ

ไม่มีการสละสิทธิ์โดย RecyGlo สำหรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ และความล้มเหลวใด ๆ ในส่วนของ RecyGlo ในการยืนยัน สิทธิหรือข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการอื่นของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือจำกัดในขอบเขตขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดของ การบริการจะดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังและมีผล

22. ทรัพย์สินทางปัญญา

โดยการใช้บริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

bottom of page