top of page
image2 (1).jpeg

การจัดการของเสีย

&

บริการเก็บเงิน

เรามอบอะไรให้กับลูกค้าของเรา?

บริการตรงเวลาและเชื่อถือได้

บริการทั้งหมดจัดทำโดยลอจิสติกส์และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี - รับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

การตรวจสอบย้อนกลับ

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนของเราช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับของเสียทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าของเรา

Screen Shot 2020-07-16 at 11.01.28.png

ความยั่งยืน

เราให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้คนได้ง่าย และยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเราและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการของเรา

Screen Shot 2020-07-16 at 11.11.49.png
bottom of page