top of page
Green Indoors

Về chúng tô

Tầm nhìn của chúng tôi

Trở thành nền tảng giải pháp quản lý chất thải hàng đầu ở Đông Nam Á, không tạo ra chất thải và không phát thải khí thải carbon. 

Nhiệm vụ của chúng ta:

Xử lý vật liệu theo cách an toàn, không độc hại với mục đích giữ cho thế giới sạch sẽ về mặt môi trường.

Mục đích của chúng tôi:

Giới thiệu hệ thống quản lý chất thải ở Đông Nam Á nhằm phát triển văn hóa quản lý và tái chế chất thải thích hợp.

Membership

Our Achievements

ISO 9001_2015

RecyGlo gratefully received ISO 9001-2015 from Bureau Veritas Certification after successfully passing the standards required for operations, and quality management control.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB.jpg

Since 2020, RecyGlo has been committed to the UN Global Compact corporate responsibility initiative and its principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.

Myanmar%20Rice%20Bowl%20Startup%20Award%202019_edited.jpg
Positive Impact Award 2019
bottom of page