top of page

Các điều khoản và điều kiện

1. Giới thiệu

Chào mừng đến với RecyGlo Co. Ltd (“RecyGlo” hoặc “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Được thành lập vào năm 2017, RecyGlo cam kết cung cấp các giải pháp tái chế thân thiện với môi trường tại Myanmar và Malaysia. Sứ mệnh cuối cùng của RecyGlo là xử lý vật liệu phế thải theo cách an toàn, không nguy hại với mục đích giữ cho thế giới sạch sẽ về mặt môi trường. RecyGlo tin tưởng vào việc thúc đẩy thói quen tái chế thông minh để đạt được kết quả lâu dài. RecyGlo dự kiến trở thành một nền tảng giải pháp quản lý chất thải hàng đầu ở Đông Nam Á, không tạo ra chất thải và không phát thải khí thải carbon.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi cho các dịch vụ tái chế và quản lý chất thải hiệu quả.

2. Dịch vụ

Các dịch vụ do RecyGlo cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu gom chất thải từ các văn phòng được chỉ định và dịch vụ tái chế (“Dịch vụ”). Để sử dụng Dịch vụ, khách hàng tiềm năng (“bạn”) được yêu cầu tạo tài khoản với RecyGlo (“Tài khoản”).

Sau khi tạo tài khoản và đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có quyền truy cập vào cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Trong số những người khác, bạn sẽ được phép truy cập vào lịch lịch trình, lịch này sẽ hỗ trợ bạn theo dõi những ngày mà chúng tôi đã lên lịch thu gom chất thải. Bảng phân tích có sẵn trên cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi sẽ hiển thị phân loại chất thải được thu gom từ bạn. Các chương trình đào tạo trực tuyến cũng có sẵn trên cổng thông tin của chúng tôi để cung cấp kiến thức về các kỹ thuật quản lý chất thải hiệu quả. Bạn cũng có thể tải xuống báo cáo hàng tháng / hàng quý, báo cáo này sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết về việc thu gom và quản lý chất thải. Các tiện ích bổ sung này do chúng tôi cung cấp tạo thành một phần của Dịch vụ.

3. Điều khoản Dịch vụ

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”). Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối quyền truy cập của bạn và việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật được tuân theo bởi RecyGlo, giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin được nêu chi tiết bên dưới và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này. Bằng cách chấp nhận Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Tài liệu này là một bản ghi điện tử và không yêu cầu và chữ ký vật lý hoặc kỹ thuật số.

 

VIỆC TRUY CẬP HOẶC CÁCH KHÁC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHỈ ĐỊNH SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC nêu tại đây, VÌ VẬY VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH.

 

Nếu bạn không đồng ý với (hoặc không thể tuân thủ) Điều khoản Dịch vụ, bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp như vậy, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email theo địa chỉ contact@recyglo.com để chúng tôi có thể cố gắng tìm ra giải pháp thân thiện.

4. Không được sử dụng bởi trẻ vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân từ mười tám (18) tuổi trở lên truy cập và sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có đầy đủ thẩm quyền, quyền và năng lực để tham gia và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây.

5. Tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản với RecyGlo (“Tài khoản”). Khi bạn tạo Tài khoản, bạn đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc Tài khoản và Dịch vụ do RecyGlo cung cấp bị chấm dứt ngay lập tức.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn tên người dùng và mật khẩu, hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra với Tài khoản và / hoặc mật khẩu. Bạn có nghĩa vụ thông báo cho RecyGlo ngay lập tức khi biết về bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng tên của người hoặc tổ chức khác hoặc tên của người hoặc tổ chức khác không được cung cấp hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu tuân theo bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được sử dụng làm tên người dùng bất kỳ tên nào gây khó chịu, thô tục hoặc tục tĩu.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ của mình, chấm dứt Tài khoản hoặc hủy các đơn đặt hàng được đặt bằng Dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi.

6. Đăng ký và Gia hạn Dịch vụ

Dịch vụ sẽ được lập hóa đơn trên cơ sở đăng ký ("(Các) đăng ký") và có thể hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm tùy theo lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn tùy chọn thích hợp để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi ("Chu kỳ thanh toán"). Chu kỳ thanh toán sẽ được đặt tùy thuộc vào loại gói đăng ký mà bạn đã chọn khi mua Đăng ký.

7. Thanh toán

Cần có phương thức thanh toán hợp lệ để xử lý khoản thanh toán cho Đăng ký. Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, địa chỉ, tiểu bang, mã bưu điện hoặc mã zip và số điện thoại.

Để thanh toán cho một Đăng ký, bạn phải làm theo hướng dẫn trên màn hình sau khi nhấp vào 'Thanh toán' trên nền tảng trực tuyến của chúng tôi. Bạn sẽ phải thanh toán các khoản phí cho Dịch vụ của chúng tôi bằng phương thức thanh toán trực tuyến hoặc nạp tiền hoặc nạp tiền thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được cấp phép như được cung cấp trên cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Bạn có thể cần cung cấp chi tiết thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng của mình cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có sẵn trên cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi. Mật khẩu duy nhất của bạn không được chia sẻ với bất kỳ ai và bạn đồng ý luôn giữ bí mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ an toàn cho mật khẩu của mình. Bạn chấp nhận rằng tất cả các Đăng ký do bạn đặt là trách nhiệm duy nhất của bạn.

Với sự đồng ý của bạn, thông tin thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ / thanh toán của bạn có thể được lưu trữ với (các) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba cho các Đăng ký trong tương lai. RecyGlo không lưu trữ thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán của bạn.

Bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình để thực hiện thanh toán cho một Đăng ký. Tất cả các khoản thanh toán bằng thẻ Tín dụng / Ghi nợ hợp lệ đều được xử lý bằng cổng thanh toán Thẻ tín dụng hoặc cơ sở hạ tầng hệ thống thanh toán thích hợp và điều tương tự cũng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa người dùng và ngân hàng phát hành tương ứng và công ty phát hành công cụ thanh toán.

RecyGlo bảo lưu quyền cung cấp bất kỳ phương thức thanh toán bổ sung nào và / hoặc loại bỏ các phương thức thanh toán hiện tại bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong phương thức thanh toán.

8. Thay đổi phí

RecyGlo, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi phí Đăng ký cho Đăng ký. Mọi thay đổi về phí Đăng ký sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại khi đó.

RecyGlo sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước một tháng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về phí Đăng ký để tạo cơ hội cho bạn chấm dứt Đăng ký trước khi thay đổi đó có hiệu lực.

Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền Phí đăng ký đã sửa đổi.

9. Gia hạn Dịch vụ

Dịch vụ do chúng tôi cung cấp không tự động gia hạn. Do đó, vào cuối mỗi Chu kỳ thanh toán, bạn sẽ phải gia hạn cụ thể Đăng ký của mình bằng cách làm theo hướng dẫn có sẵn trên cổng thông tin trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với contact@recyglo.com hoặc nhóm hỗ trợ khách hàng customerervice@recyglo.com.

10. Truyền thông

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi theo thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email theo địa chỉ contact@recyglo.com.

11. Sử dụng bị Cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo Điều khoản Dịch vụ này.
Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào:

 1. vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế;

 2. Mạo danh người khác khi tải lên chi tiết cá nhân hoặc bất kỳ lúc nào khác;

 3. Thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, mà không có sự đồng ý của họ;

 4. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc hưởng các dịch vụ do RecyGlo cung cấp hoặc theo quyết định riêng của RecyGlo, khiến RecyGlo hoặc bất kỳ khách hàng nào của mình hoặc bất kỳ bên nào khác phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc phương hại nào của bất kỳ loại nào;

 5. Thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo bất kỳ cách nào cấu thành bắt nạt trên mạng, theo quyết định riêng của RecyGlo;

 6. Đăng nội dung bất hợp pháp, khiêu dâm, phỉ báng, nguy hiểm, đe dọa tính mạng, quấy rối, lạm dụng, vu khống hoặc gây thù hận cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định của RecyGlo theo quyết định riêng của mình hoặc theo các tiêu chuẩn của cộng đồng địa phương;

 7. Khuyến khích người khác tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào như được mô tả ở đây;

 8. Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng hoặc làm suy yếu Dịch vụ hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm khả năng họ tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ;

 9. Để sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ;

 10. Giới thiệu bất kỳ vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ cho nền tảng trực tuyến do RecyGlo duy trì;

 11. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi RecyGlo như một phần của Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;

 12. Để sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của nền tảng trực tuyến do RecyGlo duy trì; hoặc

 13. Đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, quyền bí mật kinh doanh hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên nào.

Trên đây là danh sách không đầy đủ các loại hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ. RecyGlo có quyền bổ sung hoặc sửa đổi danh sách các hoạt động bị cấm ở trên.


RecyGlo bảo lưu quyền nhưng không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau:

 1. Để điều tra cáo buộc rằng bất kỳ hoạt động nào được đề cập ở trên đã được cam kết không tuân theo Điều khoản Dịch vụ và xác định theo quyết định riêng của mình các biện pháp thích hợp được thực hiện;

 2. Thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của RecyGlo, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm;

 3. Để xóa hoặc yêu cầu xóa nội dung lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây rối hoặc nội dung không tuân thủ Điều khoản dịch vụ; và

 4. Đình chỉ hoặc chấm dứt Đăng ký khi có bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

12. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ.

13. Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân

Tất cả thông tin bao gồm thông tin cá nhân do RecyGlo thu thập được RecyGlo duy nhất sử dụng và lưu giữ. Thông tin đó không được chuyển cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bất kỳ cá nhân nào bên ngoài RecyGlo.

14. Sở hữu trí tuệ

Một số phần của Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các khóa đào tạo trực tuyến đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của RecyGlo. Các Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Myanmar và nước ngoài. Các nhãn hiệu của chúng tôi sẽ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của RecyGlo.

15. Báo cáo lỗi và phản hồi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp tại toe@recyglo.com thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi("Nhận xét").

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn sẽ không giữ lại, mua lại hoặc khẳng định bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào khác liên quan đến Phản hồi; (ii) RecyGlo có thể có các ý tưởng phát triển tương tự như Phản hồi; (iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và (iv) RecyGlo không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với Phản hồi.

Theo đây, bạn đồng ý cấp cho RecyGlo một quyền độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí, có thể cấp phép phụ, không giới hạn và vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào.

16. Liên kết đến các trang web khác

Các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của RecyGlo.

RecyGlo không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. RecyGlo không bảo đảm sự cung cấp của bất kỳ tổ chức / cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

Bằng cách chấp nhận Điều khoản Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng RecyGlo sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa nào như vậy hoặc các dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đó.

RecyGlo thực sự khuyên bạn nên đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn có thể có quyền truy cập.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ RecyGlo và các chi nhánh của RecyGlo và các cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp thông tin và người cấp phép tương ứng của họ (gọi chung là "Các bên được bồi thường" hoặc riêng lẻ là "Bên được bồi thường") khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, hành động, kiện tụng, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc phát sinh bởi bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với Điều khoản và Điều kiện này. RecyGlo bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ khiếu nại đó của RecyGlo. RecyGlo và các chi nhánh của nó không có nghĩa vụ bồi hoàn, bảo vệ, bồi thường hoặc giữ bạn vô hại do, liên quan đến hoặc phát sinh từ Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền đối với tất cả các hình thức cứu trợ công bằng và hợp pháp liên quan đến gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

18. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, tranh chấp, tranh cãi và các vấn đề khác được đề cập phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản dịch vụ này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vi phạm, tồn tại, hiệu lực, hiệu lực hoặc chấm dứt (“Tranh chấp”) trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng thân thiện và / hoặc hòa giải giữa bạn và RecyGlo (“Các bên”).

Nếu Tranh chấp đó không thể được giải quyết một cách thân thiện thông qua thương lượng và / hoặc hòa giải trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ ngày Tranh chấp đó được một trong hai bên thông báo, thì Tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi một cơ quan tài phán duy nhất của tòa án có thẩm quyền của Cộng hòa. của Liên minh Myanmar.

19. Thay đổi đối với dịch vụ

RecyGlo bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi Dịch vụ và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào khác được cung cấp qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước cho bạn. RecyGlo sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, RecyGlo có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với bạn.

20. Sửa đổi Điều khoản

RecyGlo có thể sửa đổi Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web chính thức. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Dịch vụ theo định kỳ.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi đăng Điều khoản dịch vụ sửa đổi, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi trong Điều khoản dịch vụ. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi cấp cho bạn một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ, bạn sẽ không được phép sử dụng Dịch vụ nữa.

21. Miễn trừ và Hiệu lực từng phần

Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên về Dịch vụ và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó có thể đã được thực hiện giữa các Bên liên quan đến Dịch vụ.

RecyGlo không từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều khoản dịch vụ này sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của RecyGlo trong việc khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản của Dịch vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

22. Sở hữu trí tuệ

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.

bottom of page