top of page
image2 (1).jpeg

Quản lý chất thải

&

Dịch vụ thu tiền

Chúng tôi cung cấp gì cho khách hàng?

Dịch vụ đúng giờ và đáng tin cậy

Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà vận hành và hậu cần được đào tạo bài bản của chúng tôi - đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Truy xuất nguồn gốc

Các thỏa thuận hợp tác của chúng tôi đảm bảo truy xuất nguồn gốc của tất cả các chất thải được thu gom từ khách hàng của chúng tôi

Screen Shot 2020-07-16 at 11.01.28.png

Tính bền vững

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ có lợi cho nền kinh tế và môi trường, được mọi người dễ dàng chấp nhận và do đó bền vững cho khách hàng và môi trường của chúng tôi.

QUÁ TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Screen Shot 2020-07-16 at 11.11.49.png
bottom of page