top of page
battery-banner copy.jpg

Tham gia cùng chúng tôi trong việc tái chế pin trên toàn quốc!

Cho dù ở doanh nghiệp hay nhà riêng của bạn, bộ tái chế pin nhỏ này cho phép bạn tái chế pin dùng một lần và pin sạc lại một cách an toàn và có trách nhiệm. Bộ dụng cụ trưng bày mặt trên được chế tạo sẵn này bao gồm vật liệu đóng gói để bạn tự lắp hộp và các hướng dẫn để thu gom và vận chuyển pin đi tái chế một cách an toàn.

battery.png
Service Detail

Chúng tôi bù đắp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi.

bottom of page